Люди не смогут жить дольше 115 лет. Или все-таки смогут?

I. Kashnitsky

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

Vertaalde titel van de bijdragePeople would not be able to reach 115. Or, would they?
Originele taal-2Russisch
TijdschriftMeduza
StatusGepubliceerd - 07 okt. 2016

Citeer dit