Perception of achromatic cues during host location of a pupal parasitoid

S. Fischer, J. Samietz, F.L. Wäckers, S. Dorn

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  15 Citaten (Scopus)
  2 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)63-66
  TijdschriftEntomologia Experimentalis et Applicata
  Volume106
  Nummer van het tijdschrift1
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2003

  Citeer dit