Perception of Chromatic cues during host location by the pupal parasitoid Pimpla turionellae (L.) (Hymenoptera: Ichneumonidae)

S. Fischer, J. Samietz, F.L. Wäckers, S. Dorn

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Perception of Chromatic cues during host location by the pupal parasitoid Pimpla turionellae (L.) (Hymenoptera: Ichneumonidae)'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Agriculture & Biology

    Earth & Environmental Sciences