Perceptions and expectations of pension savings adequacy: a comparative study of Dutch and American workers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)731-754
Aantal pagina's24
TijdschriftAgeing & Society
Volume30
Nummer van het tijdschrift5
DOI's
StatusGepubliceerd - 2010

Citeer dit