Perceptions of adolescents and their mothers on reproductive and sexual development in Matlab, Bangladesh

A.M. Bosch, I. Hutter, J.K.S. van Ginneken

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)329-342
TijdschriftInternational Journal of Adolescent Medicine and Health
Volume20
Nummer van het tijdschrift3
StatusGepubliceerd - 2008

Citeer dit