Perceptions of Closeness in Adult Parent–Child Dyads: Asymmetry in the Context of Family Complexity

K.L. van Houdt, M. Kalmijn, K. Ivanova

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

6 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Perceptions of Closeness in Adult Parent–Child Dyads: Asymmetry in the Context of Family Complexity'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Social Sciences

Medicine & Life Sciences