Perceptual effects of place and voicing assimilation in Dutch consonants

W. Jongenburger, V. van Heuven

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelHoofdstukWetenschappelijk

1 Citaat (Scopus)
Originele taal-2Niet gedefinieerd
TitelEurospeech
Pagina's1503-1506
StatusGepubliceerd - 1993

Citeer dit