(Per)chlorate reduction by an acetogenic bacterium, Sporomusa sp., isolated from an underground gas storage

M. Balk, F. Mehboob, T. Van Gelder, W.I.C. Rijpstra, J.S. Sinninghe Damsté, A.J.M. Stams

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

    348 Downloads (Pure)

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van '(Per)chlorate reduction by an acetogenic bacterium, Sporomusa sp., isolated from an underground gas storage'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Medicine & Life Sciences