Perestrojka en glasnost: Wat merkt de jeugd ervan?

Karel Berkhoff, René Does

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

Vertaalde titel van de bijdragePerestroika and Glasnost: How Does it Affect Young People?
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)11-13
Aantal pagina's3
TijdschriftPauze. Magazine voor scholieren
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 1988

Citeer dit