Performance evaluation of nitrogen isotope ratio determination in marine and lacustrine sediments: An inter-laboratory comparison

E. Bahlmann, S.M. Bernasconi, S. Bouillon, M.J. Houtekamer, M. Korntheuer, F. Langenberg, C. Mayr, M. Metzke, J.J. Middelburg, B. Nagel, U. Struck, M. Voß, K.C. Emeis

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

    Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Performance evaluation of nitrogen isotope ratio determination in marine and lacustrine sediments: An inter-laboratory comparison'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Earth & Environmental Sciences

    Chemical Compounds