Performance of secondary parasitoids on chemically defended and undefended hosts

S. van Nouhuys, J.H. Reudler, A. Biere, J.A. Harvey

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

9 Citaten (Scopus)
3 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Performance of secondary parasitoids on chemically defended and undefended hosts'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology

Earth & Environmental Sciences