Performing modernity: Atatürk on film (1919-1938)

Enis Dinc

Onderzoeksoutput: PhD Thesis (Proefschrift)PhD thesis (Proefschrift)

Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor (dr.)
Toekennende instantie
Begeleider(s)/adviseur
  • Vree, van, Frank, Promotor
  • Hanioğlu, M.Ş., Promotor, Externe Persoon
Datum van toekenning13 dec. 2016
StatusGepubliceerd - 2016

Citeer dit