Performing the state; Everyday practices, corruption and reciprocity in Middle Indonesian civil service

s. Tidey

Onderzoeksoutput: PhD Thesis (Proefschrift)PhD thesis (Proefschrift)

Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor of Philosophy
Toekennende instantie
  • Universiteit van Amsterdam (UvA)
Begeleider(s)/adviseur
  • Schulte Nordholt, H.G.C., Promotor
  • van Klinken, G.A., Promotor
  • Verkaaik, O.G.A., Promotor, Externe Persoon
Datum van toekenning01 mrt. 2012
StatusGepubliceerd - 2012

Citeer dit