Perinatal exogenous nitric oxide in fawn-hooded hypertensive rats reduces renal ribosomal biogenesis in early life

S. Wesseling, P.B. Essers, M.P. Koeners, T.C. Pereboom, B. Braam, E.E. van Faassen, A.W. MacInnes, J.A. Joles

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

12 Citaten (Scopus)
301 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Perinatal exogenous nitric oxide in fawn-hooded hypertensive rats reduces renal ribosomal biogenesis in early life'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences