Perinatal hypoxia and epilepsy

H.J. Romijn, A.W.J.W. Janszen, M.J.D. van Voorst, R.M. Buijs, R. Balázs, D.F. Swaab

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)24-36
TijdschriftActa Antwerpgentia
Volume9
StatusGepubliceerd - 1992

Citeer dit