Period measures of life course complexity

M. Boissonneault

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1133-1148
Aantal pagina's16
TijdschriftDemographic Research
Volume44
Nummer van het tijdschrift47
DOI's
StatusGepubliceerd - 09 jun. 2021

Citeer dit