Peripheral and central inputs shape network dynamics in the developing visual cortex in vivo.

F. Siegel, J.A. Heimel, J.C. Peters, C. Lohmann

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

93 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)253-258
TijdschriftCurrent Biology
Volume22
DOI's
StatusGepubliceerd - 2012

Citeer dit