Periphyton in lake Vechten, with emphasis on biomass and production of epiphytic algae (Abstract)

H.J. Gons

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)116-116
  TijdschriftHydrobiological Bulletin
  Volume13
  Nummer van het tijdschrift2-3
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1979

  Citeer dit