Perithecia of Pyrenophora japonica on barley in South Africa

J.P.J. Louw, P.W. Crous, G. Holz

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan conferentiePaperWetenschappelijk

    Originele taal-2Engels
    StatusGepubliceerd - 1992

    Citeer dit