Pernille Røge. Economistes and the Reinvention of Empire. France in the Americas and Africa, c.1750–1802. [New Studies in European History.] Cambridge University Press, Cambridge2019. xv, 296 pp. Maps. £75.00. (E-book: $80.00).

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)152-154
Aantal pagina's3
TijdschriftInternational Review of Social History
Volume65
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - apr 2020

Citeer dit