Persistence and Change: Local and Global Components of Meter Induction using Inner Metric Analysis

A. Volk

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)99-115
Aantal pagina's16
TijdschriftJournal of Mathematics and Music
Volume2
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusGepubliceerd - 2008

Citeer dit