Person Name Vocabulary: For findable, interoperable and reusable person data in rdf

Lodewijk Petram, Gijsbert Kruithof

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan conferentiePosterWetenschappelijk

39 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Person Name Vocabulary: For findable, interoperable and reusable person data in rdf'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Arts & Humanities