Personal names in literature: a quantitative approach.

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

273 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)153-168
TijdschriftActa Academiae Regiae Scientiarum Upsaliensis
Volume22
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit