Personality and gonadal development as sources of individual variation in response to GnRH challenge in female great tits

Samuel P Caro (Co-auteur), Charlotte A Cornil, Kees van Oers, Marcel E Visser

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

10 Citaten (Scopus)
7 Downloads (Pure)

Zoekresultaten