Personality shapes pair bonding in a wild bird social system

Josh A. Firth (Co-auteur), Ella F. Cole, Christos C. Ioannou, John L. Quinn, Lucy M. Aplin, A. Culina, Keith McMahon, Ben C. Sheldon

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

27 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Personality shapes pair bonding in a wild bird social system'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth & Environmental Sciences

Agriculture & Biology