Personen zoeken op Historici.nl

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

132 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)26-29
TijdschriftGenealogie: tijdschrift voor familiegeschiedenis
Volume18
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 2012

Citeer dit