Perspectives for submerged macrophytes in shallow lake restoration projects in the Netherlands.

G.M. van Dijk, E. Van Donk

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

95 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)125-131
TijdschriftHydrobiological Bulletin
Volume24
StatusGepubliceerd - 1991
Extern gepubliceerdJa
  • Keur

    van der Heijden, M.

    01/01/1980 → …

    Project: Onderzoek

Citeer dit