Perspectives in Winter Limnology / Guest Edited by Kalevi Salonen, Matti Leppäranta, Markku Viljanen and Ramesh D. Gulati

K. Salonen, M. Lepparanta, M. Viljanen, R.D. Gulati

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveSpeciale uitgave (redactielidmaatschap)Wetenschappelijk

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)607-787
  TijdschriftAquatic Ecology
  Volume43
  Nummer van het tijdschrift3
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2009

  Citeer dit