Perspectives in Winter Limnology - Preface

K. Salonen, M. Leppäranta, M. Viljanen, R.D. Gulati

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)607-608
  TijdschriftAquatic Ecology
  Volume43
  Nummer van het tijdschrift3
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2009

  Citeer dit