Perspectives; The World Bank; Achievements, failures, and the critics

H. Stein

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

Originele taal-2Engels
TijdschriftInsights on Law & Society
StatusGepubliceerd - 2009

Citeer dit