‘Petreius Tiara (Workum 1514 – Franeker 1586), humanist in de schaduw’

H.J.M. Nellen, S. Surdèl

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)98-142
TijdschriftIt Beaken
Volume81
StatusGepubliceerd - 2019

Citeer dit