Petrus fan Thabor as lânmjitter

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

25 Downloads (Pure)
Originele taal-2Niet gedefinieerd
Pagina's (van-tot)13
Aantal pagina's1
TijdschriftUt de Smidte fan de Fryske Akademy
Volume21
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 1987

Citeer dit