Phaeoacremonium sphinctrophorum as a Novel Agent of Eumycetoma

Beatriz Bustamante, Sarah Abdalla Ahmed, G S De Hoog, Carlos Seas, Wendy W J Van De Sande

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  1 Citaat (Scopus)
  Originele taal-2Engels
  TijdschriftJAMA Dermatology
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 25 mei 2016

  Citeer dit