Phaeoacremonium young vine decline: a new name for an old disease

M. Theron, P.W. Crous

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  256 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)1-4
  TijdschriftDeciduous Fruit Grower
  Volume48
  StatusGepubliceerd - 1998

  Citeer dit