Phaeohyphomycosis caused by a plant pathogen, Corynespora cassiicola

Gui X. Lv, Y.P. Ge, Y. Shen, M. Li, X. Zhang, H. Chen, S. Deng, G.S. de Hoog, W.D. Liu

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  25 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)657-661
  TijdschriftMedical Mycology
  Volume49
  Nummer van het tijdschrift6
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2011

  Citeer dit