Phaeophleospora faureae comb. nov. associated with leaf spots on Faurea saligna (Proteaceae), with a key to known species of Phaeophleospora

J.E. Taylor, P.W. Crous

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)153-158
  TijdschriftFungal Diversity
  Volume3
  StatusGepubliceerd - 1999

  Citeer dit