Phaeoseptoria eucalypti and Coniothyrium ovatum on Eucalyptus in South Africa

P.W. Crous, P.S. Knox-Davies, M.J. Wingfield

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  68 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)337-340
  TijdschriftPhytophylactica
  Volume20
  StatusGepubliceerd - 1988

  Citeer dit