Pharmaceuticals may disrupt the natural chemical information flows and species interactions in aquatic systems: ideas and perspectives on a hidden global change

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelHoofdstukWetenschappelijkpeer review

49 Citaten (Scopus)
232 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Pharmaceuticals may disrupt the natural chemical information flows and species interactions in aquatic systems: ideas and perspectives on a hidden global change'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth & Environmental Sciences