Phase separation explains a new class of self-organized spatial patterns in ecological systems

Quan-Xing Liu, Arjen Doelman, Vivi Rottschafer, Monique de Jager, Peter M. J. Herman, Max Rietkerk, Johan van de Koppel

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)11905-11910
TijdschriftProceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America
Volume110
Nummer van het tijdschrift29
DOI's
StatusGepubliceerd - 16 jul 2013
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit