Phasic dopamine release induced by positive feedback predicts individual differences in reversal learning

Marianne Klanker, Tessa Sandberg, R.N.J.M.A. Joosten, Ingo Willuhn, M.G.P. Feenstra, D. Denys

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

107 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Phasic dopamine release induced by positive feedback predicts individual differences in reversal learning'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences

Social Sciences