Phenological sensitivity to climate change is higher in resident than in migrant bird populations among European cavity breeders

Jelmer M. Samplonius (Co-auteur), Lenka Bartošová, Malcolm D. Burgess, Andrey V. Bushuev, Tapio Eeva, Elena V. Ivankina, Anvar B. Kerimov, Indrikis Krams, Toni Laaksonen, Marko Mägi, Raivo Mänd, Jaime Potti, János Török, Miroslav Trnka, Marcel E. Visser, Herwig Zang, Christiaan Both

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

142 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Phenological sensitivity to climate change is higher in resident than in migrant bird populations among European cavity breeders'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth & Environmental Sciences

Agriculture & Biology

Chemical Compounds