Phenotypic differentiation of species from Aspergillus section Flavi on neutral red desiccated coconut agar

C. N. Ezekiel, M. C. Adetunji, O. O. Atanda, J. C. Frisvad, J. Houbraken, R. A. Samson

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  6 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)335-344
  TijdschriftWorld Mycotoxin Journal
  Volume7
  Nummer van het tijdschrift3
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2014

  Citeer dit