Phenotypic plasticity in growth habit in Plantago lanceolata: how tight is a suite of correlated characters?

P.H. Van Tienderen, A. Van Hinsberg

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  27 Citaten (Scopus)
  2 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Phenotypic plasticity in growth habit in Plantago lanceolata: how tight is a suite of correlated characters?'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Agriculture & Biology

  Earth & Environmental Sciences