Phenotypic plasticity of carbon fixation stimulates cyanobacterial blooms at elevated CO2

Xing Ji, Jolanda Verspagen, Dedmer Van de Waal, B. Rost, J. Huisman (Co-auteur)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

29 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Artikelnummereaax2926
TijdschriftScience advances
Volume6
Nummer van het tijdschrift8
Vroegere onlinedatum2020
DOI's
StatusGepubliceerd - 2020

Citeer dit