Phenotyping primary human microglia: Tight regulation of LPS responsiveness.

J. Melief, N. Koning, K.G. Schuurman, M.D. Van de Garde, J Smolders, R.M. Hoek, M. Van Eijk, J. Hamann, I. Huitinga

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

107 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1506-1517
TijdschriftGLIA
Volume60
DOI's
StatusGepubliceerd - 2012

Citeer dit