Pholenota spatulifera Vervoort (Copepoda: Harpacticoida): aberrant laophontid or specialized diosaccid?

R. Huys

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)635-646
  TijdschriftJournal of Natural History
  Volume24
  Nummer van het tijdschrift3
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1990

  Citeer dit