Phoma spp. endophytic in Acacia mellifera spp. detinens in Namibia

A.K. Vermeulen, G. Holz, P.W. Crous, O. Petrini

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan conferentiePaperWetenschappelijk

    Originele taal-2Engels
    StatusGepubliceerd - 1994

    Citeer dit