Phomopsis subordinaria, a fungal disease of Plantago lanceolata in natural populations

M.P. De Nooij, G.J. Bloot

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)355
  TijdschriftActa Botanica Neerlandica
  Volume34
  StatusGepubliceerd - 1985

  Citeer dit