Phonetic and Lexical Predictors of Intelligibility

C. Gooskens, W.J. Heeringa, K. Beijering

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)63-81
Aantal pagina's18
TijdschriftInternational Journal of Humanities and Arts Computing
Volume2
Nummer van het tijdschrift1-2
StatusGepubliceerd - 2008

Citeer dit