Phonetic evidence on phonology–morphosyntax interactions: sibilant voicing in Quito Spanish

P. Strycharczuk, M. van 't Veer, M. Bruil, K. Linke

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

676 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)403-452
Aantal pagina's50
TijdschriftJournal of Linguistics
Volume50
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusGepubliceerd - 2014

Citeer dit